Galapagos Islands Journey ความลับแห่งเกาะกาลาปากอส

Galapagos Islands Journey ความลับแห่งเกาะกาลาปากอส

สำรวจ Galapagos เกาะภูเขาไฟในดินแดนห่างไกล Galapagos การสังเกตและการเก็บรวบรวมสัตว์ป่าจาก กาลาปากอส  ของชาร์ลส์ ดาร์วิน นำไปสู่ทฤษฎีวิวัฒนาการเกี่ยวกับการคัดเลือกตามธรรมชาติของเขา   ตามประวัติ  Galapagos กล่าวว่าผู้มาแวะที่หมู่เกาะกาลาปาโกสนี้เป็นครั้งแรก คือกะลาสีเรือของชาววัฒนธรรมชิมู (Chimu) จากเปรูตอนเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2028 (ค.ศ. 1485) แต่จากบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่าบุคคลแรกที่กล่าวถึงหมู่เกาะนี้ก็คือ บิชอปแห่งปานามา มาถึงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2078 (ค.ศ. 1535) อีกไม่นานต่อมา คือใน พ.ศ. 2113 (ค.ศ. 1570) หมู่เกาะกาลาปาโกสก็ปรากฏในแผนที่โลกเป็นครั้งแรก วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2378 ชาลส์ ดาร์วิน ได้เดินทางมาแวะที่หมู่เกาะกาลาปาโกส โดยพักอยู่ในหมู่เกาะนี้ 5 สัปดาห์ ดาร์วินได้เดินทางมากับเรือบีเกิล (Beagle) แวะที่เกาะใหญ่ 4 เกาะ คือเกาะแชแทม เกาะชาลส์…