เบียร์ ‼ เบียร์ไทยในต่างแดน

เบียร์ ‼ เบียร์ไทยในต่างแดน

เดินไปถามที่เคานท์เตอร์ ได้รู้ว่าเบียร์ลีโอ นี่ทางญี่ปุ่่นนำเข้ามาเอง เอามาเดินเรื่องขออนุญาตเองทุกอย่าง และจัดจำหน่ายเองด้วย เรื่องนี้น่าสนใจดีนะครับ เพราะว่าเท่ากับว่าคนญี่ปุ่นยอมรับเบียร์ไทยในระดับที่เอามาจัดจำหน่ายเองในญี่ปุ่น