กฏแห่ง กาลาปากอส Galapagos Rules for Visitors

กฏแห่ง กาลาปากอส Galapagos Rules for Visitors

เป็นกฏที่ทางประเทศเอกกวาดอร์ ตั้งขึ้น ให้นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกปฏิบัติขณะท่องเที่ยวในหมู่เกาะกาลาปากอส ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติ